M. Es'ad Coşan / M. Es'ad Coşan (Rh.a) Külliyatından

Fikir ve gönül önderi Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan (rh.a), 1938 yılında Çanakkale'de doğdu, Babası Halil Necâti Efendi’nin çocuklarını okutmak için ailesini İstanbul’a getirmesiyle, üç yaşlarında iken İstanbul’a geldi. Böylece Hak ve hakikat aşığı, eserleriyle 21. Yüzyıla ışık tutan bir manevi önderin ilim ve irfan ortamları ile tanışması gerçekleşmiş olacaktı.

İstanbul’da ilim ve irfan ortamlarının içinde bulunup, büyük dedesi Molla Abdullah Efendi’nin de mensup olduğu Gümüşhanevi dergahının devamı olan Serezli Hasib ve Abdülaziz Bekkine Efendilerle tanışıp, Mehmed Zâhid Kotku’dan (rh.a.) feyz aldı. 

Vefa Lisesini bitirdikten sonra, kendi ifadesiyle “tayyare mühendisi olmak” isterken, feyz aldığı Zahid Kotku Efendi’nin yönlendirmesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı, İran Dili ve Edebiyatı, İslâm Tarihi ve Sanat Tarihi bölümlerini bitirdi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çok verimli geçen 27 yıllık akademik hayatının ardından, hizmetlerini çeşitlendirmek ve daha da kuvvetlendirmek,  yeni açılımlar ve yeni ufuklara doğru yol almak için 1987 yılında üniversitedeki görevinden istifa etti.

Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) vârisi olarak, tevhid inancını anlatmak ve yaymak için eğitim, yayıncılık, kültür, sanat ve sosyal alanlarda örnek ve öncü müesseseler kurdu.

4 Şubat 2001'de, Avustralya’da, kuruluşuna öncülük ettiği hizmetlerini geliştirmek amacıyla yaptığı bir seyahat esnasında, henüz nedeni anlaşılamamış bir trafik çarpışması sonucu, şehit dedesi Molla Mehmed Efendi gibi şehit olarak Hakk’a yürüdü.

Akra Media
Server Yayıncılık