Kaynaklar / Hadis Sünnet

Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir şahsa, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hazretlerinin hayatının detayıyla, teferruatıyla tespit edilmek nasip olmamıştır. Dünya tarihinde şu güne gelinceye kadar hiçbir beşere nasip olmamış bir genişlikle, Resûlullah Efendimizin hayatı tespit edilmiştir: Gece ne yaptı, gündüz ne yaptı, evlendiği zaman ne yaptı, hanımıyla ne konuştu? Yemeği nasıl yedi, elini nasıl yıkadı, tuvalete nasıl gitti, nasıl geldi? Hiçbir beşerin hayatı bu kadar detaylı olarak tespit edilmemiştir.

Bu, Resûlullah’a (sav) nasip olmuş bir mazhariyettir. Bizim için de çok şayan-ı şükran bir durumdur. Çünkü dinimizin malzemesi sapasağlam bir kaynaktan, çok güzel bir metotla bize kadar nakledilmiş oluyor. Bu malzemeyi toplayan insanlar, ashab-ı hadis, İslâm âlimleri arasında çok müstesna mevkiye sahiplerdir. Hatta onlar hakkında Şerefü Ashâbi'l-hadîs gibi özel kitaplar yazılmıştır. Hadis toplayan hadis âlimlerinin şerefinin, sevabının ne kadar çok olduğunu anlatan eserler yazılmıştır, neşredilmiştir.