Kaynaklar / Sahabeler

Kur’ân-ı Kerîm’in ilk müfessiri Peygamber Efendimiz’dir. Kur’ân-ı Kerîm’i hayatında en güzel tatbik eden insan Peygamber Efendimiz’dir. Binâenaleyh en iyi uygulayıcıyı tanımak, en büyük müfessirin sözlerini bilmek zorundayız. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz’i tanımak gerekiyor. İslâmî ilimleri öğrenmek gerekiyor. Tabii Peygamber Efendimiz’in öğrettiği bilgileri en iyi öğrenen insanlar da onun talebeleridir. Hayatında onun yanında, yakınında olan, onun terbiyesiyle yetişmiş insanlardır. Bunlara da sahabe diyoruz. Sahabe, ashab veya sahb denilir. “Âlihî ve sahbihî” cümlesinde olduğu gibi... Bir tanesine “sahib” veya “sahabî” deniliyor. Bunları da tanımak zorundayız. Acaba bunlar Peygamber Efendimiz’den neler öğrenmişler, dinin aslı hakkında onların görüşleri nelerdir? Bu bizim için çok önemlidir.