Kurumsal / Vakıf Senedi

MAHMUD ES'AD COŞAN EĞİTİM, KÜLTÜR, DOSTLUK VE YARDIMLAŞMA VAKFI

Mahmud Es'ad Coşan Eğitim, Kültür, Dostluk ve Yardımlaşma Vakfı, Sayın Muharrem Nureddin Coşan tarafından kurulmuştur.

Vakıf, Üsküdar 1. Asliye Hukuk Hakimliği'nin 20.10.2005 tarih ve 2002/397 Esas, 2005/314 kararı ile 02.12.2005 tarihinde tescil edilmiştir.

Vakfın amaçları şu şekildedir;

Gerek toplumu oluşturan fertler ve gerekse dünya halkları arasında; dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik ile yardımlaşma, sevgi ve barış ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak.

Millî, mânevî ve ahlakî değerlere bağlı, girişimci, hukukun üstünlüğüne inanan, insanlar yetiştirmek ve eğitmek.

Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak; ulusal, tarihsel, dinî, manevî ve kültürel değerleri korumak, yaşatmak ve geliştirmek.

Yoksul ve yardıma muhtaç veya doğal afete uğrayan insanlara, maddî ve manevî konularda destek ve yardımlarda bulunmak.

Türk aile yapısını korumak ve geliştirmek.