Kurumsal / Vakfımız Hakkında

Mahmud Esad Coşan Vakfı (MEC Vakfı) 2005 yılında Sayın Muharrem Nureddin Coşan Beyefendi tarafından kuruldu.

Devletin ilgili tüm birimlerinin denetiminde ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştiren Vakfımızın faaliyetlerinin “kamu hizmetleri” niteliğinde olması nedeni ile Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınmıştır.

Vakfımızın resmi senedinde amaçlarımız şu şekilde belirlenmiştir.

  • Gerek toplumu oluşturan fertler ve gerekse dünya halkları arasında; dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik ile yardımlaşma, sevgi ve barış ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak.
  • Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı, girişimci, hukukun üstünlüğüne inanan, insanlar yetiştirmek ve eğitmek.
  • Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak; milli, tarihi, dini, manevi ve kültürel değerleri korumak, yaşatmak ve geliştirmek,
  • Yoksul ve yardıma muhtaç veya doğal afete uğrayan insanlara, maddi ve manevi konularda destek ve yardımlarda bulunmak.
  • Türk aile yapısını korumak ve geliştirmek.

Vakfımıza adını verdiğimiz Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN, her şeyden önce, doğru inanç, doğru düşünce ve doğru yaşam tarzı konusunda Yaratıcımızın son ilahi mesajını hayatının merkezine almış; Peygamberlerin, büyük manevi önderlerin ve düşünürlerin gerçek mirasçısı; özellikle de Ahmed-i Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre gibi inanç ve kültür tarihimizin en değerli simalarını, çağımızda en iyi anlayan, anlatan ve temsil eden ilim, fikir ve gönül önderidir.

Diğer yandan, O, gerçek hayatın ahiret hayatı olduğuna inanan ve bunu öğütlemiş, insanları gece-gündüz, yılmadan, yorulmadan Hakk’a ve hakikate davet etmiş, ülkemizin maddeten ve manen kalkınmasına öncülük yapmış, halen de çeşitli iletişim mecralarında yayınlanan ilmi, edebi ve samimi yazı ve sohbetleriyle gönülleri ve zihinleri aydınlatmaya devam eden, can cömerdi, aksiyoner bir toplum lideridir.

Gerçekten de, başta ''Tarihi Ve Tasavvufi Şahsiyetler'', “Yunus Emre ve Tasavvuf”, “Hacı Bektâşı Veli” ve yine ayrıca ''Hacı Bektaş-ı Veli ve Makâlâtı “ gibi eserleri ile konferansları, makaleleri ve sair eserleri incelendiğinde bu gerçekler açıkça görülecektir.

Bu bakımdan Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN, her iyi niyetli kişinin takdir edeceği, vefa ve şükran borçlu olduğu ortak bir değerimizdir.

Vakıf olarak, Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN’ın külliyatı arasından seçtiğimiz ve derlediğimiz çok değerli mesajları belirli formatlarla, belli başlı yaygın dillerde web sitemizden yayınlamaya önem veriyoruz.

Vakfımız lisans, yüksek lisans ve doktora bursları ile eğitim ve öğretime katkı yaparken, sosyal sorumluluk çerçevesinde, ülkemizdeki yardıma muhtaç insanlara sosyal yardımlar yaparak bu alanda da çalışmalar yapmaktadır.

Başta eğitim alanı olmak üzere, çeşitli sahalarda özgün projeler hazırlamakta olan Vakfımız, tarihi eserleri ihya ederek ve mimari değeri olan binalar tasarlayıp inşa ederek de ülkemize ve insanlığa hizmet ve fayda üretmeyi sürdürüyor.