Kaynaklar / Kur'an-ı Kerim

Kur’ân-ı Kerîm, âlemlerin Rabbi Allahu Teâlâ'nın hak kelâmıdır, biz Müslümanlara en muazzam lûtfu ve ikramıdır.

Yazının diğer dillerdeki çevirileri

Allah kelâmıdır, en sonuncu ilâhî kitaptır. Bozulmamış ilâhî kitaptır, tahrifata uğramamıştır, bir harfi bile değişmemiştir. En sağlam hüccettir bizler için...

“Kur’ân-ı Kerîm, âlemlerin Rabbi Allahu Teâlâ'nın hak kelâmıdır, biz Müslümanlara en muazzam lûtfu ve ikramıdır. Çok büyük bir nimettir Kur’ân-ı Kerîm. Cebrâil'in indirdiği, Cenâb-ı Hak katından Muhammed Mustafa’sına inzal eylediği en mukaddes kitabı, insanlığa tahrifat ve tezvirâttan korunmuş en sonuncu ve en sağlam hitabıdır. Allah kelâmıdır, en sonuncu ilâhî kitaptır. Bozulmamış ilâhî kitaptır, tahrifata uğramamıştır, bir harfi bile değişmemiştir. En sağlam hüccettir bizler için...

Onda bizden önceki ümmetlerin halleri, kıssaları, hikâyeleri; bizden sonra dünyanın ve insanlığın başına geleceklerin, ahiretin, olacak olanların haberi vardır. Hangi dinin, inancın, dünyadaki hangi kavmin ne kusuru olduğu, Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması gerektiği onda belirtilmiştir. O bakımdan insanlığın kurtarıcısıdır.”

Veciz Sözler “Kur’ân-ı Kerîm, âlemlerin Rabbi Allahu Teâlâ'nın hak kelâmıdır, biz Müslümanlara en muazzam lûtfu ve ikramıdır. Çok büyük bir nimettir Kur’ân-ı Kerîm. Cebrâil'in indirdiği, Cenâb-ı Hak katından Muhammed Mustafa’sına inzal eylediği en mukaddes kitabı, insanlığa tahrifat ve tezvirâttan korunmuş en sonuncu ve en sağlam hitabıdır. Allah kelâmıdır, en sonuncu ilâhî kitaptır. Bozulmamış ilâhî kitaptır, tahrifata uğramamıştır, bir harfi bile değişmemiştir. En sağlam hüccettir bizler için... Onda bizden önceki ümmetlerin halleri, kıssaları, hikâyeleri; bizden sonra dünyanın ve insanlığın başına geleceklerin, ahiretin, olacak olanların haberi vardır. Hangi dinin, inancın, dünyadaki hangi kavmin ne kusuru olduğu, Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması gerektiği onda belirtilmiştir. O bakımdan insanlığın kurtarıcısıdır.” Prof. Dr. M. Es'ad Coşan (Rh.a)