Veciz Sözler

Yazının diğer dillerdeki çevirileri

Prof. Dr. M. Es’ad Coşan (Rh.a)

Kuvvetin en sağlam temeli, en güçlü kaynağı, en mükemmel araç ve aleti ise ilimdir; çünkü her müşkül onunla çözülür, her derde deva, her hastalığa şifa ondadır. İlme yönelmek ve en büyük yatırımları ilim sahasında yapmak akl-ı selîmin ve modern asrın gereğidir. Maddî ve mânevî, teknik ve kültürel, her sahadaki başarı ilim sayesindedir; her çeşit savaşta ilim yardımıyla zafere ulaşılabilir. Âhiret saadeti bile ilimle kazanılır. Onun için biz müslümanlara cahil kalmak hiç yakışmaz ve bize cahillik yaramaz. Dünyayı istediğimiz zaman da ilme yapışmalıyız. Genel bir kaide olarak dinimizde ilim öğrenmek, vakti, amele, ibadete sarf etmekten daha faziletlidir.

Veciz Sözler “” Prof. Dr. M. Es'ad Coşan (Rh.a.)