Veciz Sözler

Yazının diğer dillerdeki çevirileri

Prof. Dr. M. Es’ad Coşan (Rh.a)

İlerleme, kalkınma ve yükselmenin sonsuz değerli, vazgeçilmez şartı, her yönü ve çeşidi ile gerçek ilimdir. İlmin ana kaynağı ise hiç şüphe yok ki sağlıklı düşünme ve ilim zihniyetidir. İlim zihniyeti olmadan yapılan çalışmalar, çarpık sonuçlara götürür. Her çeşit problemimizin çözümünde aklı, mantığı, ilim zihniyetini esas almalı, önyargı, sabit fikir, taassup ve şartlanmaları terk etmeliyiz.

Veciz Sözler “” Prof. Dr. M. Es'ad Coşan (Rh.a)