Veciz Sözler

Yazının diğer dillerdeki çevirileri

Prof. Dr. M. Es’ad Coşan (Rh.a)

Müslümanların sahip olması gereken en önemli vasıflardan biri de “adalet”, yani “adil oluş”tur. O kadar ki isterse kendisinin veya ebeveyninin ya da akraba ve ehibbasının aleyhine bile olsa, haktan, doğruluktan, adaletten asla ve kat’a ayrılmayacak, gerçeği acı da olsa söyleyecek, zayıf da olsalar masumların, haklıların yanında yer alacak, haksızın ve zalimin karşısına dikilecektir.

Veciz Sözler “Adaletin Önemi*” Prof. Dr. M. Es'ad Coşan (Rh.a.)